NY CONNECTION 2023
January 30 – February 4

Opening Reception: Monday, Jan 30, 5-7pm (Tokyo)

Virtual Reception via Zoom
Tokyo: Monday, Jan 30, from 12:30pm
NY: Sunday, Jan 29 from 10:30pm

Ayako Bando • Max Fujishima • Miho Hiranouchi • Yumiko Hirokawa • Kumi Hirose • Kunio Izuka • Keiko Koshimitsu • Ayane Kurai • Mariko Kuzumi • Akiko Matsuo • Mieko Mitachi • Miki Nagano • Hiromi Oikawa • Akemi Takeda • Kazuko Uchida • Akiko Yamamoto • Yukie Yasui • YUKAKO

Gallery SIACCA
Ginza 2-9-16-BF, Chuo-ku, Tokyo 104-0061
Hours: Mon–Fri 12–7pm • Sat 12–5pm