NY CONNECTION 2022
January 24–30, 2022

Opening Reception: Monday, Jan 24, 5-7pm (Tokyo)

Virtual Reception via Zoom
Monday, Jan 24, from 12:30pm (Tokyo)

Ayako Bando • Miho Hiranouchi • Kumi Hirose • Kunio Izuka • Keiko Koshimitsu • Ayane Kurai • Akiko Matsuo • Mieko Mitachi • Hiromi Oikawa • Akemi Takeda • Kazuko Uchida • Akiko Yamamoto • Yukie Yasui • YUKAKO

Gallery SIACCA
Ginza 2-9-16-BF, Chuo-ku, Tokyo 104-0061
Hours: Mon–Sat 12–7pm • Sun 12–5pm