JAPAN ART FAIR
Cool Japan Movement in New York 2022
June 20 – 25

Preview: Mon. June 20, 4–6pm
Opening Reception: Wed. June 22, 6–8pm

AbiruKatunori • Makoto Anazawa • Yoko Aoyama • Akane Asano • ATELIER CLOS MASACO★ • Butter Ball • Kazunari Endo • Rin Fukumoto • Shuichi Gotoh • Mio Hara • Hinako Hasumi • Atsuya Hirane • Ryuta Hirose • Sakiko Hirose • Naoki Iizuka • Kentaro Imura • Akiko Inaba • Shun Inada • Kenichi Inoue • Shusaku Inoue • Sakiko Inoue • Kanko Ito • Masaya Iwasaki • Masako Izaki • Masayuki Katayama • Satoru Kato • Imagi Kitano • KUZE RITA • Kenji Matsumoto • Kimiyo Matsuzaka • Michiyo Nabata • nenco • Shiori Niioka • Sumiyo Nishikawa • Aguri Ogawa • Junko Okamoto • Naoe Okamoto • Kaoru Okuda • Noriko Omura • Ikki Sakamoto • Teruyo Satake • Hiromi Sato • Kozo Sato • Ui Sayama • SHIMAKOU • Nobuko Shimizu • Yui Shimojo • Yasuyo Shito • Akiko SIACCA • Sokyon • Ryo Soma • Akari Sugano • Takashi Suzuki • Yuko Takahashi • Yuya Takeuchi • Hiroko Tamura • Akiko Tanaka • Makoto Tomioka • Hitoshi Tomotaki • Katsuyuki Torikai • Rikuto Uchiumi • Aki·Y·Watanabe • Sumiko Watanabe • Kiyoto Yamamoto • Natsumi Yasuda • Hikaru Yazawa • Shion Yoshinaga • Michiyo Yanagiya • Sohnosuke Yukichika

Gallery Max New York
552 Broadway, Suite 401, New York, NY 10012
Hours: Tuesday–Saturday, 11am–6pm